O nás

Spoločnosť CASTONEL, s.r.o. je obchodnou firmou, ktorá bola založená v roku 2009. Predmetom podnikania spoločnosti je nákup a predaj poľnohospodárskych plodín a priemyselných hnojív v rámci SR a EU.

Na základe dlhodobých skúseností v agrosektore a vzťahov s obchodnými partnermi si spoločnosť vybudovala stabilné miesto na trhu. Našimi obchodnými partnermi sú hlavne prvovýrobcovia, spracovatelia a obchodné spoločnosti. Prepravu tovarov zabezpečujeme v spolupráci s overenými prepravnými firmami.

Cieľom našej spoločnosti je budovanie dlhodobých vzťahov založených na vzájomnej dôvere.